ekokom elektrowin asekol

7. 2. 2015 Ostrava: Třídění odpadu se vyplácí městu i lidem


Za minulý rok vytřídili Ostravané 14 tisíc tun separovaného odpadu, za který městská kasa získala téměř 36 milionů korun. Společnost na odvoz a zpracování odpadů OZO chce letos vyzvat občany k ještě pečlivějšímu třídění. U primátora Tomáše Macury a jeho náměstkyně pro životní prostředí Kateřiny Šebestové má plnou podporu. 

Téma zpracování a likvidace komunálních odpadů se stalo námětem čtvrteční (5. 2.) tiskové konference na ostravské radnici. To proto, že se týká každého z nás a že aktivní přístup k této problematice pomáhá městu i jeho obyvatelům. "Například poplatek za svoz komunálního odpadu je v Ostravě, na rozdíl od mnoha jiných měst, od roku 2004 na stále stejné úrovni 498 korun," připomněl primátor.

Celkem Ostravané vytřídili loni 7996 tun papíru, 3569 tun plastů a 2521 tun skla. Při celkovém poklesu množství odpadu se vytříděnost u skla a plastů oproti předchozímu roku téměř nezměnila, vytříděnost papíru naproti tomu mírně vzrostla. Všechny vytříděné složky odpadová společnost materiálově nebo energeticky zhodnotila.

"Míra využití komunálního odpadu vzrostla o tři procenta na 40,3 procenta. Kromě papíru, plastů a skla jsou zde zahrnuty například i kovy, zeleň, objemný odpad a další složky. Stále se ale každoročně jen v Ostravě vyprodukuje minimálně 50 tisíc tun směsného odpadu. Za loňský rok to bylo přesně 52 847 tun. Toto množství bylo nutné prakticky bez užitku zlikvidovat na skládce v Hrušově," upozornil jednatel odpadové společnosti OZO Ostrava Karel Belda.

Nové požadavky v oblasti zpracování odpadů přináší Vyhláška č. 321 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu, která ukládá městům a obcím povinnost zajistit místa pro shromažďování papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. Ostravané ale obavy mít nemusí.

"Protože Ostrava nařízení vyhlášky již řadu let splňuje, nedojde ve městě ve způsobu třídění odpadu z domácností k žádným významným změnám," vysvětlila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Aby si město svoji převahu v oblasti separace odpadů zachovalo, plánuje OZO další akci. Po Pochoďácích zaměřených na propagaci sběrných dvorů, Dni otevřených dveří, jehož se zúčastnilo na 3,5 tisíce zájemců a bubenické show 1-2-3ďte odpad! to tentokrát bude série filmových spotů Ze života odpadků aneb Třiďte odpad!

Zdroj: parlamentnilisty.cz


  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist