ekokom elektrowin asekol

1.10.2013 Česko se v recyklaci zlepšuje


obalyobchod

PRAHA - Zatímco odpad z podniků končil v roce 2012 méně na skládkách a více se recykloval, u odpadu z obcí tomu bylo naopak. Podle dnes vydané publikace ČSÚ „Produkce, využití a odstranění odpadů 2012“ ho více než polovina stále končí na skládkách.


V České republice bylo v roce 2012 vyprodukováno 23,4 mil. tun odpadů. „V porovnání se státy EU není produkce odpadů v naší zemi příliš vysoká. Při přepočtu na jednoho obyvatele se ČR pohybuje okolo 2 250 kg, zatímco průměr EU je okolo 5 000 kg na obyvatele,“ uvedl Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ. Z celkového množství odpadů připadá na podnikovou sféru 19,9 mil. tun, tři čtvrtiny z tohoto množství produkuje přibližně 300 firem. K odpadům podniky vloni přistupovaly zodpovědněji. Oproti roku 2011 bylo o 9 % více odpadů recyklováno a na skládkách skončilo o čtvrtinu méně odpadů, než v předchozím roce. Téměř polovinu (1,8 mil. tun) skládkovaného odpadu však tvořil komunální odpad, tedy odpad vzniklý na území obce (z domácností, ale také ze škol, úřadů a od drobných živnostníků).

Komunálního odpadu bylo v roce 2012 v ČR vyprodukováno 3,2 mil. tun. Každý obyvatel v loňském roce do kontejnerů či popelnic odložil 308 kg odpadků. 14 % těchto odpadů skončilo v barevných kontejnerech. „Každý obyvatel v loňském roce vytřídil 14 kg papíru, 11 kg skla, 10 kg plastů, 4 kg kovů a 4 kg ostatních odděleně sbíraných složek,“ přiblížila detailní výsledky Miloslava Veselá, vedoucí oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ. Díky následnému dotřiďování směsného komunálního odpadu bylo v roce 2012 celkem recyklováno 21 % komunálních odpadů. Přesto, že došlo k nárůstu o 6 % proti předchozímu roku, stále patříme v recyklaci k podprůměrným zemím v rámci EU. Například sousední Německo recykluje přibližně dvakrát více.

Kompletní elektronická verze publikace „Produkce, využití a odstranění odpadů 2012“ je k dispozici na webových stránkách ČSÚ POD TÍMTO ODKAZEM.

Zdroj: Tisková zpráva ČSÚ

  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist