ekokom elektrowin asekol

23.12.2011 Ostravané vytřídili pro Rashmi 710 435 Kčtridime_sluneOSTRAVA - Společnost OZO Ostrava dnes předala symbolický šek s vytříděnou částkou pro ostravskou zoo. Rozsáhlou kampaň v měsíci listopadu nazvanou Třídíme pro slůně připravila společnost OZO Ostrava společně s příspěvkovou organizací Zoo Ostrava. V kampani OZO slíbilo, že za každý kilogram odpadu, který Ostravané v listopadu vytřídí, dostane ostravská zoo korunu pro sloní rodinku i další zvířata.


Dne 20. prosince 2011 ředitel městské společnosti OZO Ostrava Ing. Karel Belda předal symbolický šek na částku 710 435 korun vedení společnosti Zoo Ostrava. Výše finančního daru byla stanovena podle množství odpadu, který Ostravané v průběhu měsíce listopadu odložili do barevných kontejnerů na separovaný sběr. Za každý vytříděný kilogram společnost OZO Ostrava slíbila ostravské zoo korunu nejen pro samotnou Rashmi, ale i ostatní zvířátka v zoo. Na akci ostravskou veřejnost upozorňovaly spotová kampaň v rádiích, billboardy a plakáty po celé Ostravě, ale i barevná inzerce v denním tisku. „Kampaň měla lidi motivovat k ještě intenzivnějšímu třídění odpadu a zároveň pomoci Zoo Ostrava, která v letošním roce prokázala skvělé výsledky při odchovu vzácných mláďat. Přestože Ostravané rok od roku třídí do barevných kontejnerů, které jsou k tomu určeny, stále více odpadu, pořád u nich při třídění existují jisté rezervy. Za společnost OZO Ostrava jsem proto ráda, že kampaň splnila svůj účel a lidé se snažili tříděním sloní slečnu Rashmi podpořit a skutečně třídili v listopadu intenzivněji,“ řekla k výsledkům kampaně Třídíme pro slůně tisková mluvčí společnosti OZO Ostrava Mgr. Vladimíra Karasová.

Právě správné třídění umožňuje, aby OZO Ostrava odpad dále využívalo jako surovinu, která nemusí skončit na skládce. „Neustále se snažíme občany v naší svozové oblasti v třídění odpadu podporovat a na základě výsledků kampaně je zřejmé, že naše snahy přinášejí výsledky. Za měsíc listopad jsme zaznamenali nárůst vytříděného odpadu oproti předcházejícímu měsíci o 11 procent, což je hezký výsledek,“ řekl na závěr k listopadové kampani ředitel OZO Ostrava Ing. Karel Belda.
  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist