ekokom elektrowin asekol

2.12.2011 Včera byly oceněny nejlepší obce kraje v třídění odpadů


 

SLUCHATKO_POPELNICEOSTRAVA - Obec Bolatice uspěla v letošním ročníku klání obcí v třídění papíru, plastu, skla a nápojového kartonu z komunálního odpadu a stala se tak vítězem soutěže O keramickou popelnici 2011 v kategorii nad 4 000 obyvatel. V kategorii obcí do 4 000 obyvatel pak zvítězila Obec Nové Heřminovy. Současně byly oceněny i města a obce s největší výtěžností drobných elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele v rámci soutěže O keramické sluchátko 2011. Nejlépe se elektrozařízení třídí v Úvalně, Petřvaldě u Karviné a Novém Jičíně.


Skokany roku jsou Ostrava, Havířov a Karviná

Soutěžilo se v množství vytříděného odpadu na jednoho občana za dané období v jednotlivých tříděných komoditách tj. papír, plast, sklo a nápojový karton. V soutěži O keramickou popelnici byly obce rozděleny do dvou velikostních kategorií. V kategorii do 4 000 obyvatel zvítězila obec Nové Heřminovy (okres Bruntál), jejíž obyvatele vytřídili v přepočtu 54,7 kg/osobu/rok využitelných komunálních odpadů. Kategorii nad 4 000 obyvatel ovládla obec Bolatice (okres Opava) s výtěžností 55,5 kg/osobu/rok. Nově byla v letošním ročníku soutěže zařazena kategorie Skokan roku, která hodnotí meziroční výsledky celkového množství tříděného sběru využitelných odpadů. Mezi nejlepší patří Ostrava, Havířov a Karviná.

Nejlépe se elektrozařízení třídí v Úvalně

V soutěži O keramické sluchátko byly obce rozděleny do tří velikostních kategorií. V kategorii obcí do 2 000 obyvatel zvítězilo Úvalno (okres Bruntál), nad 2 000 obyvatel zvítězil Petřvald (okres Karviná), kategorii obcí s rozšířenou působností vůbec poprvé ovládl Nový Jičín. Nejvíce elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele v posledním roce vytřídili obyvatelé Úvalna (okres Bruntál), to celkem 4,56 kilogramů na osobu. Díky tomu se Úvalno stalo  celkovým vítězem ve všech hodnotících kategoriích. „Ve sledovaném období se podařilo obyvatelům našeho kraje vytřídit 1 593 tun elektrospotřebičů. To je o 148 tun více než v minulém roce. Velkou zásluhu na tomto zlepšení mají právě červené kontejnery,“ informoval 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák (ČSSD), který přesně před rokem slavnostně pokřtil vůbec první červený kontejner v kraji.

Lidé v kraji vytřídili 42 000 tun využitelných složek z komunálního odpadu  

Obce a města Moravskoslezského kraje vytřídily za hodnocené období II. pololetí 2010 a I. pololetí 2011 téměř 42 tisíc tun papíru, plastu, skla a nápojového kartonu, které byly předány k dalšímu využití.

Mimo drobné věcné dary obdrželi tři nejlepší z každé kategorie soutěže O keramickou popelnici 2011 i finanční dar z rozpočtu kraje. „Ocenění, které každoročně nejlepším udělujeme, má zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ uvedl Miroslav Novák. Situace se podle jeho slov každým rokem zlepšuje. Oproti předchozím letům převzalo navíc 20 nejlepších obcí poukaz na svůj strom, který jim bude vysazen na jimi určeném místě v obci. Dalším bonusem pro nejlepší třídiče v kategorii do 4 000 obyvatel je set tašek do domácností na třídění plastu, papíru a skla, které za Moravskoslezský kraj předal symbolicky náměstek Miroslav Novák a dodal: „Věřím, že sady tašek určené do 2 000 domácností kraje ještě více podpoří a hlavně zjednoduší třídění odpadů“.  

Obyvatelé kraje mají k dispozici 17 563 barevných kontejnerů a dalších 208 červených kontejnerů na sběr drobných elektrozařízení

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. v rámci dlouhodobé spolupráce s Moravskoslezským krajem na projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky podporuje rozvoj třídění odpadu v regionu. „V letošním roce bylo v rámci projektu poskytnuto zdarma městům a obcím Moravskoslezského kraje 787 barevných kontejnerů na tříděný odpad. Jejich rozmístění navíc doplňuje soubor informačních a vzdělávacích aktivit s názvem TŘÍDÍME!!!, které letos směřujeme především na Karvinsko a Havířovsko“, sdělil regionální zástupce společnosti EKO-KOM, a.s. Lubomír Janda.

Červené kontejnery slouží ke sběru drobných elektrozařízení, jako například počítačů, notebooků, klávesnic, kalkulaček, mobilních telefonů nebo elektrických hraček. Kontejnery mají i samostatný otvor na baterie, jejichž následnou recyklaci zajišťuje společnost ECOBAT. Od prosince 2010, kdy byl 1. náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem uveden slavnostně do provozu první červený kontejner v Moravskoslezském kraji, jich nezisková společnost ASEKOL v kraji na vlastní náklady instalovala celkem 208 kusů. Jedna třetina kontejnerů putovala do Ostravy, kde jich je v současné době 77. Celkem 21 červených kontejnerů slouží lidem v Havířově, 15 potom v Karviné. Po 14 kontejnerech mohou lidé využívat v Opavě a Frýdku-Místku. „Cena jednoho červeného kontejneru je 17 150 korun, všechny kontejnery na elektrozařízení v Moravskoslezském kraji  tedy přijdou na necelé 3,5 milióny korun“, uvedl regionální zástupce ASEKOLu Zdeněk Kovářík.

Aktuálně mohou občané Moravskoslezského kraje využívat celkem 17 563 kontejnerů k třídění papíru, skla, plastu, nápojových kartonů a kovů. Kontejnery přibývají jak z vlastní iniciativy měst a obcí, ale rovněž také díky systematické technické podpoře kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. „Primárně podporujeme takové aktivity, které obyvatelům kraje maximálně usnadní třídění odpadů,“ dodal závěrem Miroslav Novák.
  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist