ekokom elektrowin asekol

28.6.2011. Moravskoslezský kraj je skokanem roku v třídění odpadu


 hnizdofm2FRÝDEK-MÍSTEK - Lidé v Moravskoslezském kraji vytřídili v roce 2010 o 6 % více plastů, papíru, nápojového kartonu a skla než v roce 2009. Tento nárůst patří mezi největší mezi všemi kraji v České republice, lepší byl už jen Ústecký kraj. K takto významnému pokroku v třídění přispěla  distribuce nových nádob na tříděný odpad, ale také komunikační kampaň zaměřená na oblasti s největším potenciálem zvýšení výtěžnosti tříděného odpadu. V návaznosti na pozitivní trend v třídění odpadu bude Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Moravskoslezským krajem v aktivitách na podporu separace odpadu pokračovat také v roce 2011

 

Jeden obyvatel kraje vytřídí ročně přes 30 kilogramů odpadu, třídění pomáhají nové kontejnery

Nejpozitivnější zprávou je, že se v Moravskoslezském kraji v roce 2010 podařilo poprvé překonat hranici 30 kilogramů vytříděného papíru, plastu, skla a nápojového kartonu na osobu a rok. Lidé v minulém roce nejvíce třídili papír (12,3 kg), sklo (9,5 kg) a plasty 8,8 kg na osobu a rok. I když se Moravskoslezský kraj v této statistice neřadí mezi nejlepší v České republice, tak je jedno jisté. Šestiprocentní nárůst vytříděného odpadu je pozitivní zprávou pro budoucnost. „Bude-li udržen tento trend i nadále, může se region dostat v horizontu několika let mezi nadprůměrné v třídění odpadu v České republice,“ konstatoval Lubomír Janda z Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

V rámci společného projektu EKO-KOMu a Moravskoslezského kraje se již několik let daří rozšiřovat sběrnou síť kontejnerů na tříděný odpad v prioritních lokalitách. Za poslední dva roky bylo nakoupeno a obcím bezplatně zapůjčeno více než 1500 barevných kontejnerů, což výzamnou měrou přispělo k výraznému nárůstu vytříděného množství. V rámci projektu činila celková investice do rozvoje sběrné sítě více než 7 milionů korun za poslední 2 roky,“ doplnil Petr Balner.

V prioritních oblastech bylo zahuštění sběrné sítě podpořeno intenzivní komunikační kampaní. Jednalo se o především oblasti Karvinska a Bruntálska.

Třídění v roce 2011 podpoří další kontejnery, tašky do domácností a komunikační kampaň

V letošním roce bude největší množství kontejnerů doplněno v okrese Karviná a v Ostravě. Tedy v lokalitách, kde je největší potenciál zvýšení výtěžnosti tříděného odpadu. Obdobně bude zaměřena také komunikační kampaň. Do domácností budou v Karviné a Havířově pilotně distribuovány speciální tašky na tříděný odpad – plasty, sklo a papír. Zároveň bude podpořen projekt distribuce obdobných tašek na území Ostravy.

Na tyto aktivity naváže rozsáhlá komunikační kampaň, která bude občany informovat o tom, jak správně třídit a jak nakládat s tříděným odpadem. Kromě toho budou na kontejnery na směsný komunální odpad v 30 městech kraje umístěny samolepky s informacemi o tom, že tříděný odpad do těchto nádob nepatří. V letošním roce by měl být pilotně spuštěn rovněž program TŘÍDÍM!!!, který bude mít za cíl komunikaci a interakci s domácnostmi, které třídí odpad.

Komunikační kampaň je také zaměřena na odborníky v oblasti odpadového hospodářství z řad státní správy a samosprávy nebo svozových společností. Ti se setkali ve čtvrtek 23. června na Čeladné v rámci specializované konference. V jejím rámci účastníci probírali témata integrovaného krajského systému nakládání s odpady a roli měst a obcí v celém systému nakládání s odpady. Zástupci měst a obcí se sejdou ještě jednou na konci roku, kdy budou vyhlášeny výsledky soutěže měst a obcí v třídění odpadů, O KERAMICKOU POPELNICI

„Spolupráce Moravskoslezského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. v rámci společného projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ probíhá již osmý rok. V letošním roce jsme vyčlenili z rozpočtu kraje, v rámci finančních darů nejlepším třídícím obcím, dvojnásobnou částku ve srovnání s předchozím obdobím. Snažíme se tak ještě více motivovat obce k rozvoji systému separace komunálního odpadu“, uvedl 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

hnizdofm1

Frýdek-Místek již řadu let praktikuje vzorový přístup k třídění odpadu

Jeden z nejlepších příkladů v Moravskoslezském kraji v třídění odpadu představuje město Frýdek-Místek. Co se týče výtěžnosti tříděného sběru odpadu, tak se dlouhodobě umisťuje mezi nejlepšími v kraji, zároveň se však neustále snaží hledat nové finanční zdroje pro zajištění efektivnějšího nakládání se separovaným odpadem. V letošním roce se podařilo společnosti Frýdecká skládka, a.s., která pro město zajišťuje svoz tříděného odpadu, získat dotaci z Evropské unie na nákup nových svozových vozidel a také velkokapacitních kontejnerů. Dvě nová svozová auta a 9 velkokapacitních kontejnerů v hodnotě přes 9 milionů korun pokryla z 90 % evropská dotace Operačního programu životní prostředí. 

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. navíc instalovala ve městě ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a společností  Frýdecká skládka celkem 120 nových separačních nádob, z toho 40 na papír, 40 na plast, 10 na barevné sklo a 30 na bílé sklo. Kontejnery byly v tomto množství pořízeny díky dotaci SFŽP z Operačního programu životní prostředí. Pro část kontejnerů byla vytvořena také speciální sběrná místa s využitím recyklovaných materiálů, která byla navíc doplněna informačními panely o třídění a druhotném využití odpadu.


  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist