ekokom elektrowin asekol

NEJLEPŠÍ OBCE KRAJE PŘEVZALY OCENĚNÍ ZA TŘÍDĚNÍ ODPADU


Obce, jejichž občané nejlépe třídí odpad, získávají každoročně prestižní ocenění „O keramickou popelnici“. Za třídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak udělovány ceny „O keramické sluchátko“ a „Elektrooskar“. Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích.

Ocenění obcím předali 31. května 2018 na ceremoniálu v Hradci nad Moravicí zástupci Moravskoslezského kraje a společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.

„Všem občanům kraje, kterým není lhostejná ochrana životního prostředí, patří velké díky,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová. Moravskoslezský kraj kromě každoroční osvětové činnosti související s nakládání s odpady také financuje nové kontejnery a třídící sady do domácností kraje.

 

O KERAMICKOU POPELNICI

První místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel obsadil Třinec, následovaný Bohumínem a Českým Těšínem. V kategorii obcí od 2 500 do 15 000 obyvatel patří první příčka obci Trojanovice, druhé místo obsadilo město Hradec nad Moravicí a třetí skončil Jablunkov. Nejlepší mezi malými obcemi do 2 500 obyvatel jsou obce Nová Pláň, druhý skončil Býkov-Láryšov, třetí obec Karlova Studánka. Vyhlášena byla také kategorie Skokan roku, tedy ocenění pro obec, které se díky intenzivní práci na odpadovém systému podařilo dosáhnout největšího zlepšení – to patří v letošním roce obci Kunín.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě.

„Těší mě, že si kraj celkově udržel 7. místo v pomyslném srovnání všech krajů. Opět jsme překročili republikový průměr v množství vytříděného odpadu na obyvatele za rok. Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo za rok 2017 přesně 21,1 kg vytříděného papíru, téměř 14 kg plastů, skoro 12 kg skla a čtvrt kilogramu nápojových kartonů. V součtu je to tedy 47,3 kilogramu vytříděného odpadu na občana kraje. Ocenění má zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ řekla Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí a dodala, že spolu s věcnou cenou získali ti nejlepší i finanční odměnu.

V rámci dlouhodobé spolupráce s Moravskoslezským krajem podporuje společnost EKO-KOM rozvoj třídění odpadu v regionu. A to díky projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky. „V letošním roce bylo v rámci tohoto projektu zdarma poskytnuto městům a obcím Moravskoslezského kraje 350 nových barevných kontejnerů na tříděný odpad. Aktuálně mají občané kraje k dispozici více než 26 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na třídění odpadu,“ sdělila ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM, a.s. Martina Filipová.

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici:


Obce do 2 500 obyvatel Obce od 2 500 do 15 000 obyvatel Obce nad 15 000 obyvatel
1. Obec Nová Pláň 1. Obec Trojanovice 1. Město Třinec
2. Obec Býkov-Láryšov 2. Město Hradec nad Moravicí 2. Město Bohumín
3. Obec Karlova Studánka 3. Město Jablunkov 3. Město Český Těšín
4. Obec Krásná 4. Obec Kozlovice 4. Statutární město Opava
5. Obec Třanovice 5. Obec Těrlicko 5. Město Krnov

 

O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO
Vítězství v soutěži v třídění elektroodpadu „O keramické sluchátko“, v kategorii do 1500 obyvatel, obhájila obec Tvrdkov. V kategorii nad 1 500, dominovala mezi nejlepšími obec Těrlicko a občané Frýdlantu nad Ostravicí, v kategorii obcí s rozšířenou působností, obhájili své vítězství již popáté. Skokanem roku 2017 se stala obec Kunčice pod Ondřejníkem s nárůstem sběru mezi lety 2016 a 2017 o 3,4 kg na obyvatele.

Soutěž pořádá nezisková společnost ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. „Lidé v našem kraji věnují třídění nepotřebného elektra stále větší pozornost, což se odráží také na celkových výsledcích - vždyť za rok 2017 se vytřídilo v Moravskoslezském kraji bezmála 2 000 tun. Moravskoslezský kraj se tak řadí na úžasné 4. místo v mezikrajském srovnání ASEKOLu“, uvedl Zdeněk Kovařík, regionální manažer ASEKOLu pro Moravskoslezský kraj.

Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2017 (drobné elektrospotřebiče, pc a tv):

Kategorie Obec/Město Vytříděné elektrospotřebiče
Obce do 1 500 obyvatel
Tvrdkov 10,3 kg/ 1 obyv.
Obce nad1 500 obyvatel Těrlicko 7,6 kg / 1 obyv.
Obce s rozšířenou působností
Frýdlant nad Ostravicí
3,8 kg / 1 obyv.

 

ELEKTROOSKAR

V soutěži o sošku „Elektrooskara“ se hodnotí sběr domácích objemných elektrospotřebičů (lednice, pračky, sporáky), včetně drobných domácích přístrojů a nástrojů. Kolektivní systém ELEKTROWIN v roce 2017 vysbíral v Moravskoslezském kraji 3618 tun na 1279 sběrných místech, se kterými v kraji spolupracuje.

V rámci obcí do 5 tisíc obyvatel zvítězila obec Těrlicko a do 20 tisíc obyvatel město Příbor. Zvláštní cenu získalo město Nový Jičín, které vytřídilo krásných 4,5 kg na jednoho obyvatele.

Vítězové soutěže ELEKTROOSKAR 2017 (objemné elektrospotřebiče, elektrické nástroje):

Kategorie Obec/město
Obce do 5 000 obyvatel Těrlicko
Obce od 5 000 do 20 000 obyvatel Příbor
Města nad 20 000 obyvatel Nový Jičín

 

„Moravskoslezský kraj každoročně podporuje třídění elektra částkou 300 tisíc korun. Letos přispějeme na podporu třídění během hudebního Festivalu v ulicích, který se 29. až 30. června uskuteční v Ostravě. I když množství separovaného elektroodpadu každoročně stoupá, stále končí nezanedbatelná část tam, kde by neměla. Dlouhodobě se proto snažíme informovat obyvatele kraje o tom, kam se starým drobným elektrem, aby nekončilo bez užitku ve směsném komunálním odpadu. Je důležité připomenout, že všechny sebrané spotřebiče jsou recyklovány, takže každý, kdo se připojí, přispívá k ochraně životního prostředí“, uzavřela náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová.

 


  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist