ekokom elektrowin asekol

Množství vytříděných odpadů v naší zemi loni dál vzrostlo. Co Čech, to bezmála 45 kg vytříděného odpadu!


Třídit odpad je pro Čechy stálepřirozenější. Chtějí třídit víc a všude. To se promítá i na výslednýchstatistikách. V loňském roce vytřídil každý z nás v průměru 44,8 kilogramupapíru, skla, plastů a nápojových kartonů, což je o 2,5 kilogramu více než vroce 2015.

Jak poznamenává ZbyněkKozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM a.s., z výsledků jezřejmé, že obyvatelé ČR si uvědomují svou spoluodpovědnost za kvalitu životníhoprostředí. „A právě třídění odpadu v našich domácnostech je jednouz možností, jak k té kvalitě přispět svým dílem. V roce 2016jsme celkově vytřídili a zrecyklovali bezmála 800 tisíc tun obalových odpadů. Ato má rozhodně smysl!" dodává Zbyněk Kozel.

Každý obyvatel ČR lonivytřídil v průměru 20 kilogramů papíru, zhruba 12 kilogramů plastů,stejné množství skla a necelého půl kilogramu nápojových kartonů. Celkem pakkaždý z nás odložil do barevných kontejnerů 44,8 kilogramu tříděnéhoodpadu, se započtením kovů bezmála 56 kilogramů.

Díky spolupráci 20 586firem a 6 114 obcí, zapojených v systému EKO-KOM,se podmínky pro třídění odpadu napříč ČR postupně zlepšují. Obyvatelé mohoutřídit na 99 % území České republiky. Pro tříděný sběr využitelných složekodpadů měli v roce 2016 k dispozici více než 307 tisíc nádob. Z toho tvoří přes70 tisíc menší nádoby do 240 litrů, které se umisťují do zástaveb rodinnýchdomů z důvodu nedostatku prostoru a obtížné obslužnosti, a také proto, abyi obyvatelé takových zástaveb měli možnost třídit komfortním způsobem.„Průměrná vzdálenost k nejbližším barevným kontejnerům se s každýmrokem postupně zkracuje. V roce 2016 se barevné kontejnery přiblížilydomácnostem o další metr, na pouhých 96 metrů," říká ředitel odděleníkomunikace EKO-KOM LukášGrolmus.

Dosahovanými výsledkytřídění a recyklace obalových odpadů patří ČR i nadále mezi evropskou špičku.Podle posledního celoevropského srovnání Eurostatu jsme v celkovérecyklaci obalů na druhém místě hned za Belgií. V procentu recyklace plastovýchobalů nám patří bronzová příčka a v recyklaci papíru jsme se posunuli na5. místo v rámci EU.

V roce 2016 bylorecyklováno 77 % všech obalů dodaných na trh klienty systému EKO-KOM.Nejvyšší míry recyklace se podařilo dosáhnout u papíru (94%), dále u skla (75%) a u plastů (68%), následují kovy (58 %) a nápojové kartony (24 %). Většina obyvatel ČR už považuje třídění odpadů za samozřejmost a běžnouaktivitu. Pravidelně třídí odpad už 72 % z nich. Češi se zlepšují nejenz hlediska množství vytříděného odpadu, ale také z hlediska kvalitytřídění. Mají pro to optimální podmínky díky dostatečnému množství barevnýchkontejnerů umístěných v ulicích měst po celé ČR.

Zdroj: moderniobec.cz


  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist