ekokom elektrowin asekol

V ulicích Nového Jičína přibyly nádoby na kovy


V ulicích Nového Jičína přibyly nové kontejnery, a to na kovy. Radnice takvyhověla požadavku, který občané nejčastěji zmiňovali v rámci soutěže ooriginální nápad na zlepšení třídění odpadů.

Město pořídilo 6 červených nádob a po dobu tří měsíců bude testovat jejichvyužitelnost. Kontejnery byly umístěny u nádob na separovaný odpad v ulicích Vančurova, NaValech, Dlouhá, Hřbitovní, Fibichovo náměstí a v Loučce. "V rámci podpory třídění odpadů vyhlásilo město na počátkuroku soutěž pro občany, kteří měli odboru životního prostředí posílatoriginální nápady na zlepšení separace odpadů. Často se vyskytovalnávrh, a vyhodnotili jsme ho jako nejzajímavější, abychom pořídli nádoby nakovy," uvedl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka. Do novýchčervených kontejnerů na kovy lze umísťovat nápojové plechovky, kovové uzávěry,šroubovací uzávěry a víka, konzervy, alobal, hliníková víčka od mléčných produktů a hliníkové obaly od potravin. "V žádném případě do nádob nepatří nápojové kartony, spreje se zbytky obsahu, obaly zbarev, laků se zbytky obsahu, elektrozařízení, zaolejované kovové obaly a díly, baterie a podobně," doplnila Marta Kiššová. z odboru životního prostředí novojičínské radnice. Na území Nového Jičína je rozmístěno 326 kontejnerů naplast, papír a barevné či bílé sklo, 205 nádob na bioodpad, 26 kontejnerů na textil a 13 na elektrozařízení. Na jednoho obyvatele města v průměru ročně připadá přes 60 kilogramů vytříděného papíru a lepenky, více než 9 kilogramů skla, téměř 10 kilogramů plastů. "Kovy šlo zatím odevzdávatjen na separačních dvorech a ve sběrnách. Na jednoho člověka tak vprůměru vychází 43 kilogramů kovů za rok. Přáli bychom si, aby nové kontejnery v ulicích přispěly ještě květší separaci odpadů," upřesnila Kiššová.

Zdroj: Parlamentní listy

 


  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist