ekokom elektrowin asekol

U každého domu na Opavsku by mohly být čtyři druhy kontejnerů. Účel? Snížení objemu směsného komunálního odpadu.


Opavsko – Ačkoli novela, která zakazuje skládkování směsného komunálního odpadu, začne platit až za sedm let, už nynívyvstávají otázky, jak se s ní obce a města vypořádají. Na první pohled se můžezdát, že novela přinese úplný zánik skládek.

To však neplatí. Skládky sice fungovat budou, ale rozhodně se na ně nebude moci vyvážet to, codnes. Naše redakce v této záležitosti oslovila společnost Marius Pedersen,která na Opavsku provozuje skládky v Chlebičově, Markvartovicích aHolasovicích. "Naším hlavním cílem je maximálně snížit objem směsnýchkomunálních odpadů. Proto jsme serozhodli jít takovou cestou, na jejímž konci by třídění odpadu probíhalo přímo u občanů doma. Obecně řečeno tedy před každým domembudou stát čtyři popelnice – na směsný komunální odpad, papír, plasty a biologickyrozložitelný odpad,"nastínil vizi společnosti její obchodní ředitel pro Českou republiku Pavel Brufka. Dva pilotní projekty už aktuálně běží v Teplicích a Hradci Králové. Skládky vChlebičově, Markvartovicích i Holasovicích by měly fungovat dále.

"A výsledky jsou dost významné, vyváženéhosměsného odpadu jeskutečně méně. Hlavní je vytřídit maximální množství odpadu a ten pak dále recyklovat. Jistou motivací může být pro lidi pak i to, že šedivá nádoba nakomunální odpad senevyváží jednou týdně, ale pouze jednou za čtrnáct dní," pokračoval. A včem vlastně ona kýžená motivace spočívá? "Zpočátku lidé samozřejměremcají, že jednou za dva týdny je málo, že se jim tam odpad nevejde. Mámezaměstnaného zvláštního pracovníka, který k občanům přijede, normálně popelnicina komunální odpad vysype a osobně ukáže, kolik toho ještě lze vytřídit," vysvětlil Pavel Brufka. Odpad,který v šedivé nádobě zůstane, pak ještě společnost rozdělí na ten, který jeenergeticky využitelný.
"Z toho se vyrobí alternativní paliva. No a ten úplný zbytek, čili obecněřečeno to, s čím už nejde udělat vůbec nic, se odveze na skládku,"doplnil. Podle něj ale takovéto podmínky nemusely v Česku začít platit takbrzy. "Mrzí nás, že si Česká republika dělá zbytečně přísnější podmínky.Zákaz skládkování směsného komunálního odpadu totiž v ostatních zemích Evropskéunie začne platit až v roce 2030.
Čili bohužel se tento krok promítne i do peněženek občanů," přiblížil. Akdy by se mohl projekt rozšířit také do dalších měst a obcí? "Po skončeníročního pilotního projektu v Hradci Králové si řekneme, jaké přineslzkušenosti. A budeme jej nabízet i jiným městům a obcím v celém Česku,"dodal Pavel Brufka.

Zdroj: Opavský a Hlučínský deník


  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist