ekokom elektrowin asekol

Odpad by se měl spalovat v kotlech teplárny a elektrárny


Karvinsko– Po krachu projektu na stavbu velké spalovny v lokalitě bývalé šachty Barbora v Karviné Dolech připravují radnice měst a obcí spalování odpadu ve stávajících provozech karvinské teplárny a dětmarovické elektrárny.
Spalování je budoucností likvidace odpadu. Do kotlů by však měl mířit odpad, který už nelze jinak využít.Před spálením projde důkladným protříděním. Některé země, včetně Polska,neprovozují komplikovaný systém třídění odpadu s množstvím různobarevných kontejnerů, ale staví přímo velkéautomatizované třídírny, kterézpracovávají veškerý komunální odpad.

V České republice má zůstat současný systém třídění odpadu zachován a bude pouzedoplněn o třídírny a spalovny.
Od roku 2024 bude skládkování omezeno s tím, že výrazně stoupne cena za každou tunu uloženého odpadu. Na změnu v likvidaci odpadu se připravují také radnice na Karvinsku. Protožese nebude stavět velká spalovna, využití najdou stávající provozy. Odpad se bude pálit vkarvinské teplárně, dětmarovické elektrárně nebo jiných provozech. Ty budou za tím účelem instalovat nové moderní technologie. Jednou z lokalit pro stavbu třídírny byla původně zóna Dukla v Havířově, s ohledem nazájem ze strany investorů o tuto lokalitu však bude třídírna postavenajinde. "Samozřejmě, že se na nové podmínky likvidace odpadu připravujeme. V současné době se vedou různá jednání o tom, kde bude třídírna stát i o tom, kde sebude odpad spalovat.Definitivní rozhodnutí ještě není," řekl Deníku náměstek havířovsképrimátorky Karel Šlachta. Iniciátorem stavby velké třídírny odpadu jsou havířovské Technické služby. Ty užprovozují svou vlastní třídírnu. "Inspirovali jsme se v Polsku a připravili obsáhlou studii na třídírnu odpadu, která by dokázala zpracovatnejen odpad zHavířova, ale také z měst a obcí v okolí. Je vysoce variabilní s možnostinavyšování kapacity. Půjde o plně automatizovaný provoz založený na moderníchtechnologiích, přičemž ale vznikne zhruba 50 pracovních míst," řeklředitel TS Ludvík Martinek.

V současné době běží nejen jednání o stavbě třídící linky, ale také oodbytu separovaného odpadu.
"Na Karvinsku se ročně vyprodukuje zhruba 60 tisíc tun odpadu, z toho 20 tisíc tun pocházíz Havířova. Přestože běží třídění odpadu v domácnostech, stálezůstává přibližně 50 procent odpadu vytříditelného odpadu, který končí na skládce. A cena skládkování budepětkrát až sedmkrát vyšší než letos," vysvětlil Martinek. Budoucnost separace alikvidace odpadu řešítaké Karviná. Náměstek primátora Lukáš Raszyk Deníku řekl, že ve hře je více možností. "Důležité bude, zda se dokáže dohodnout více obcí, že půjdou dospolečného projektu, protože čím víc účastníků bude, tím bude ekonomika tohoprojektu ekonomičtější a efektivnější," řekl Raszyk. Jakou variantu zvolí Karviná, by mohli zastupitelé rozhodnout ještě letos.

KONEC DOMÁCÍHO TŘÍDĚNÍ NEHROZÍ

Domácí třídění zůstanezachováno, protože je zdrojem kvalitních surovin.
"Papír i plasty jsou kvalitnější surovinou, když nejsou smíchány a znečištěnys dalším odpadem.
Proto v ulicích zůstanou i nadále barevné kontejnery a ve sběrných dvorechbudou lidé moci dále odevzdávat elektroodpad a nebezpečný odpad. Už teď ale máme odběratelepro vyseparované produkty z budoucí třídírny," dodal Martinek.

Zdroj: Frýdecko-Místecký a Třinecký deník

   ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist