ekokom elektrowin asekol

Nápojové kartony: Recyklují se i do podoby stavebního materiálu


Nápojové kartonyse v ČR začaly používat po roce 1989. Z obchodů začalo mizet mlékov polyetylenových sáčcích a ve skle a začalo se objevovat mlékov krabicích, Tetra Paku. Musím přiznat, že mléko z krabice michutnalo víc než ze sáčku, nad jeho recyklací jsem tenkrát nepřemýšlel.

Nápojové kartonyse v ČR také začaly třídit až o hodně později,v roce 2003. To už bylo učiněno několik pokusů na jejich recyklaci.Jeden zpracovatel zkoušel kartony lisovat a vyrábět z nich desky, jiní sepokoušeli karton roztrhat a využít z obalu alespoň papír. Oba tyto způsobyvyužití přetrvaly dodnes. Desky se používají při stavbě domů[1], mohou míti velmi dobré izolační vlastnosti[2], papír získaný z nápojovýchkartonů si papírny cení pro jeho kvalitu, To ale na druhou stranu znamená, žepro výrobu nápojových kartonů se nepoužívá sběrový papír.

Nápojové kartony setřídí do oranžových nádob nebo pytlů, někdy se také sbírajíspolečně s papírem či plasty. Poznáte je podle toho, že se používají propoměrně úzký okruh výrobků (krabice od mléka, smetany, vína, džusů)nebo podlerecyklačních symbolů na obalu (viz obrázek). Z odpadu není nutnoodstraňovat plastová víčka, není nutno je ani vymývat. Před vhozením dokontejneru je dobré je sešlápnout (ušetří se tak náklady na jejich svoz).Společnost EKO-KOM udává, že míra recyklace a využití nápojových kartonův roce 2014 byla 21 %[3].

U nápojových kartonůse často udává, že se jedná o obal s nejnižším dopadem na životníprostředí. Je to pravda v případě, že budete porovnávat obaly shodnévelikosti. Větší balení má obecně na životní prostředí menší dopad oprotiněkolika balením menším. Studie LCA nápojových obalů, kterou si nechalozpracovat Ministerstvo životního prostředí ČR, ukázala, že velmi malý dopad naživotní prostředí mají i obaly vratné[4].

Proces recyklace nápojovéhokartonu v papírně

Nápojové kartony nejprveprojdou vířivým rozvlákněním, jímž jsou původní celulózová vlákna opětrozvolněna a z vlákniny se znovu vyrábí papír a lepenka. Rozvlákňovánítrvá 15-30 minut. Základem úspěšného rozvláknění je materiálová čistota,u vytříděných nápojových kartonů by nemělo být znečištění větší než 10 %.Rozvlákňovač umožňuje odstranit zbytky hliníkových fólií, tiskařských barev,bláta, písku, kovového odpadu a jiných cizorodých látek. Vířivým rozvlákněnímse získá z nápojových kartonů 70-90 % celulózových vláken.

Zbytky vrstev nápojovýchkartonů, jako jsou hliníková fólie a polyetylen, jsou běžně spaloványv papírnách při výrobě páry. Ta je zpravidla využita při sušení buničiny,někdy však i při výrobě elektrické energie pro potřeby rozvlákňovacíhoprocesu.

Jak se z nápojovýchkartonů vyrábí stavební materiál

Slisované vrstvené obaly sedrtí na malé fragmenty na drtícím zařízení, následuje jejich rovnoměrnérozsypání do formy a lisování pomocí teploty a tlaku. Při působení tlaku ateploty dochází k prolisování materiálu a díky roztavenému PE ke spojenívláken s folií. Desky jsou svým vzhledem podobné saádrokartonu. Pokudchceme z desek vytvořit izolační panel, přidává se mezi něi příslušná vrstva pěnového polystyrenu – vzniká tak sendvičový panel.Desky lze ale i využít jako záklop roštových konstrukcí příček.

Zdroj: estav.cz

   ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist