ekokom elektrowin asekol

Limity využití odpadu jsou za hranou, tvrdí odborníci


Evropská unie nařizuje recyklovat, co jenlze. Oslovené společnosti v kraji ale zatím nevědí, zda budou schopny přísněnastavené limity dodržet. Odkládají se navíc i nové odpadové zákony.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Do roku 2020 recyklovat 50 procent odpadu, v roce 2024 60 procent a vroce 2030 až 65 procent. Tato čísla ukládá Evropská unie. Na skládkách by takneměl zůstávat využitelný odpad včetně směsného komunálního.
"Počítáme s vybudováním nové třídicí linky za zhruba 120 milionů korun. Bude se naní třídit směsnýkomunální odpad, abychomz něj získali materiálově a energeticky využitelné složky. Loni jsme vyrobili24 tisíc tun alternativního paliva ze spalitelných odpadů a rozmístili 12 tisícnádob na biologicky rozložitelný odpad," uvedla mluvčí společnosti OZO OstravaVladimíra Karasová. "Přibližně 5 tisíc tun odpadu jsme odvezli do spalovny v Brně a přes 11 tisíctun materiálů vytřídili aprodali na trhu s druhotnými surovinami." Jednatel společnosti OZO KarelBelda už dříve uvedl, že evropské limity jsou stanoveny uměle: "Nejsou ktomu propočty, nemá to logiku. Jako by někdo vyhlásil politické téma, žebudeme recyklovat 50procent. To, že se pak z plastů, které se vytřídí, 30 procent prodá a u zbytkuse neví, co s tím, je problém. Takže v zákonech můžeme deklarovat, co chceme,ale praxe nás pak stejně donutí chovat se nejen ekologicky, ale iekonomicky."
To si myslí i vedoucí sekce odpadového hospodářství Frýdecké skládky Richard Blahut:"Není možné bezhlavě přijmout evropské směrnice přikazující zvyšovánímnožství tříděných avyužívaných odpadů zakaždou cenu." Blahut ale připouští, že recyklace bude nutná."Jestliže chceme odklonit odpad od skládek, nebude stačit pouhé třídění skla, papíru, plastů,kovu a dalších komodit na úrovni obcí. Bude muset vzniknout síť zařízení vregionu, jež směsné odpady z měst a obcí dále dotřídí a následně předají kvyužití jak materiálovému, tak energetickému." Oslovené společnosti seshodují, že bez nových zákonů o odpadech se nehnou z místa. Ty se ale kvůli rozporůmodkládají.
"Naším cílem je dopracovat zákon dle požadavků Legislativní rady vlády apřipravit ho pro novou vládu," uvedl ministr Richard Brabec, který takpřipustil, že zákony do voleb hotovy nebudou. Zatím proto není určen novýpoplatek za skládkování. Právě jeho zvýšení by přitom skládkování mohlo omezit,přestože vlastníkům skládek se to nelíbí.
"Praxe už potvrdila, že pokud jsou vyšší skládkovací poplatky, vícese separuje. Toutocestou jdou západní země," uvedl Milan Chromík, jednatel společnostiVeolia Vedlejší produkty ČR. Podle něj republika recykluje zhruba třicetprocent odpadu."Požadovaná pětašedesátiprocentní recyklace už je ale zatechnologickým maximem," dodal Chromík.
Ministerstvo životního prostředí podporuje i energetické využití. V kraji takmůže vzniknout hned několik "malých spaloven" – takzvaných monoblokůpro spoluspalování. "Víme o několika podnikatelských záměrech jak na příméenergetické využití odpadů, tak jejich spoluspalování či spalování paliv zodpadů," uvedla krajská mluvčí Petra Špornová.
Před nimi ale varují ekologové. "Je chybou hledat řešení v přesunu odpadůze skládek k energetickému využití. To nemá s cirkulační ekonomikou nicspolečného. Když pomineme to, že může nastat problém se zásobováním, je ináročné čištění spalin, hrozí přenosy toxických látek. Navíc zde často končíi recyklovatelný odpad,"uvedl ekolog Jan Nezhyba.

Zdroj: MF Dnes


  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist