ekokom elektrowin asekol

31.10.2011 Nová expozice v Zoo Ostrava pomůže třídění odpadu


expozice_zoo_otevreni

OSTRAVA - Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Moravskoslezským krajem pokračuje v roce 2011 v aktivitách na podporu separace odpadu v Moravskoslezském kraji. Právě dnes byla v ostravské zoologické zahradě otevřena nová expozice, která návštěvníkům přibližuje třídění, zpracování a druhotné využití odpadu, současně byly uvedeny do provozu čtyři sběrná hnízda s barevnými kontejnery na plast a papír.

 

Návštěvníci ostravské zoo mohou nově třídit odpad, poradí jim interaktivní expozice

Ostravská zoo ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. a Moravskoslezským krajem umožní od dnešního dne svým návštěvníkům třídit odpad. V zoo vznikla celkem čtyři sběrná hnízda na plast a papír. Lidé, kteří jsou zvyklí odpad běžně třídit v domácnostech, tak mohou využít modré a žluté kontejnery také v zoo. „V České republice třídí odpad podle posledních průzkumů dvě třetiny obyvatel. Řada z nich určitě ocení možnost třídit odpad také na výletu do ostravské zoologické zahrady, která je turistickou atraktivitou s nejvyšší návštěvností v Moravskoslezském kraji. Celý projekt odpovídá jednomu z našich cílů, kterým je podpora třídění odpadu mimo domácnost,“ uvedl Lubomír Janda ze společnosti EKO-KOM.

Barevné kontejnery na tříděný odpad doplňuje přímo v ostravské zoo unikátní interaktivní expozice, která byla slavnostně otevřena 1. náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem právě dnes. Z té se návštěvníci dozvědí, jak správně třídit odpad do barevných kontejnerů. Unikátní je expozice v tom, že lidem ukazuje průběh zpracování tříděného odpadu a také finální výrobky z recyklátů. Ve speciálních boxech se mohou lidé seznámit například s postupem zpracování vytříděných PET lahví na vlákna, současně přitom mohou prakticky využít výrobky z recyklovaných plastů – chodník z plastových dlaždic, plastové lavičky nebo ruské kuželky.

FOTOGALERIE

expozice_zoo1

EKO-KOM bude do konce roku výrazně podporovat třídění odpadu v Moravskoslezském kraji

Autorizovaná obalová společnost Eko-kom, a.s. v rámci dlouhodobé spolupráce s krajským úřadem Moravskoslezského kraje na projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky podporuje rozvoj třídění odpadu v regionu. V letošním roce bylo v rámci projektu poskytnuto zdarma městům a obcím 787 barevných kontejnerů na tříděný odpad. Jejich rozmístění doplňuje soubor informačních a vzdělávacích aktivit s názvem TŘÍDÍME!!! Největší množství aktivit na podporu třídění odpadu je směřováno do okresů Karviná a Ostrava, které patří mezi oblasti s největším potenciálem růstu výtěžnosti tříděného sběru odpadu.

Kromě expozice v ostravské zoo je to například distribuce 1 700 speciálních tašek na tříděný odpad do domácností v Karviné, Havířově a Bohumíně, která proběhne v polovině listopadu. V 12 největších městech kraje budou navíc v listopadu polepeny kontejnery na směsný odpad samolepkami, které budou informovat o tom, jaký odpad lze vytřídit, a tedy nepatří do směsných nádob. Komunikační kampaň je také zaměřena na odborníky v oblasti odpadového hospodářství z řad státní správy a samosprávy Pro ně EKO-KOM, a.s ve spolupráci s Moravskoslezským krajem připravil 5 specializovaných seminářů. V jejich rámci účastníci probírají témata integrovaného krajského systému nakládání s odpady a roli měst a obcí v celém systému nakládání s odpady. Zástupci měst a obcí se sejdou také 1. prosince, kdy budou v rámci soutěže O KERAMICKOU POPELNICI vyhlášeny výsledky výtěžnosti tříděného odpadu v městech a obcích Moravskoslezského kraje.

 „Moravskoslezský kraj dosáhl za rok 2010 meziročního nárůstu výtěžnosti tříděného sběru plastů, papíru, skla a nápojového kartonu ve výši 6 %, což ho řadí mezi tři nejlepší kraje v České republice. Byli bychom rádi a pevně věříme, že nárůst bude pokračovat také v roce 2011 i díky projektům na kterých se Moravskoslezský kraj podílí. Primárně podporujeme  takové aktivity, které obyvatelům kraje maximálně usnadní třídění odpadu,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.


  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist