ekokom elektrowin asekol

V Bohumíně se tento rok cena za svoz odpadu měnit nebude


I letos v Bohumíně udrží nižší cenu za odvoz odpadu. Ta klesla v roce 2014 a díky efektivnímu třídění a tržbám z něj se jej v Bohumíně nezmění ani v roce 2017. „Ochota našich obyvatel třídit odpady a efektivní systém svozu barevných nádob se odráží také v našem rozpočtu. I díky tomu se cena za svoz komunálního odpadu již čtvrtým rokem v Bohumíně nemění, což je pro občany další motivací k tomu, aby separovali,“ řekl místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Odvoz 110litrové popelnice vyjde ročně bohumínské domkaře při čtrnáctidenním intervalu vývozu na 1 404 korun. Vývoz malého sídlištního kontejneru o objemu 1100 litrů přijde na 307 korun. Při týdenním intervalu vývozu bude cena za jeho vývoz opět 15 964 korun. Cena za něj se pak rozpočítá mezi několik desítek domácností v bytových domech.

V příštím roce se nezmění slevy pro osamělé lidi v rodinných domech. Pokud v domku žije pouze jeden člověk, bude mít i nadále nárok na slevu 600 korun za odvoz popelnice. V současnosti této výhody využívá 250 lidí.

V celém městě je 122 stanovišť na třídění odpadu. Město provozuje sběrné dvory - stabilní i mobilní, který od jara do podzimu pendluje mezi městskými částmi, sváží se i zelený odpad a každým rokem radnice vydává také ekologický kalendář, který distribuuje do 9,5 tisíce domácností. Ročně stojí ve městě nakládání s odpady téměř 16 milionů korun, obyvatelé ovšem zaplatí ročně za odpad přes 13 milionů korun, další zhruba 3 miliony korun získá město za separaci odpadu. Vloni Bohumínští vytřídili 898 tun, tedy o 58 tun více než v předchozím roce separovaného odpadu (papír, plast, sklo), 1 937 tun nebezpečného odpadu a elektrozařízení, 23 tun starého oblečení a 1 321 tun zeleného odpadu.

V Bohumíně funguje odlišný způsob platby za odvoz odpadů než ve většině měst. Poplatek se tady neplatí za osobu, ale za vývoz odpadových nádob. Při vybírání poplatku se nevychází z evidence obyvatel, ale z četnosti odvozu a velikosti odpadové nádoby. Už dvakrát po sobě obsadil za třídění Bohumín v krajské ekologické soutěži O keramickou popelnici druhé místo.

„Díky odlišnému způsobu platby za odvoz odpadu máme na rozdíl od okolních měst velmi malé pohledávky. Momentálně evidujeme dluh ve výši 390 tisíc korun,“ doplnil Macura. Dluží 127 lidí (domkařů) a tři bytová družstva. V městských bytech je cena za odvoz odpadu součástí služeb k bytu, pokud někdo neplatí služby, zahrnuje se dluh do pohledávek za nájemné a služby.

Zdroj: regiony.impuls.cz


  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist