ekokom elektrowin asekol

Město vyhlašuje soutěž ke třídění odpadu


V Novém Jičíně už pátým rokem zůstává stejná výše poplatku za komunální odpad. Město se také snaží maximálně občany podporovat, aby ještě ve větší míře odpad třídili. Radnice teď na zlepšení separace vyhlásila i soutěž. Za sběr, svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu zaplatí každý občan Nového Jičína v příštím roce 552 koruny. Tento poplatek se nemění už pátým rokem.

"Město na odpadové hospodářství vynaloží během roku více než 18 milionů korun. Pokud bychom vycházeli z této sumy, tak každý občan by musel zaplatit 760 korun. Platí podstatně méně, rozdíl je doplácen z rozpočtu města,” uvedla Marie Machková, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín. Od úhrady poplatku za komunální odpad jsou v Novém Jičíně osvobozeni klienti chráněného bydlení, dětských domovů a domovů pro seniory. Platbu lze provést bezhotovostním převodem na účet města nebo v hotovosti na pokladně úřadu na Divadelní ulici.

"Drobná změna nastává v termínu splatnosti poplatku, poplatek již nelze rozložit do dvou splátek, musí být uhrazen jednorázově, a to do 30. června 2017. Poplatek se mimo jiné vypočítává z nákladů města na likvidaci netříděného odpadu,” podotkla tisková mluvčí radnice. Ke snížení výdajů na tuto službu mohou přispět i občané, pokud budou ještě ve větší míře odpad třídit. A město hodlá tuto aktivitu lidí i více podpořit. "Jako tradičně jedna z motivací bude rozdej tašek na tříděný odpad, budou k rozebrání přímo na odboru životního prostředí,” sdělil Ondřej Syrovátka (SZ), místostarosta Nového Jičína.

Kromě toho radnice přichází i s jednou originální novinkou.

"Od ledna do března bude probíhat soutěž, kde občané budou moci navrhovat způsoby, jak lépe a více třídit odpad. Pět nejlepších navrhovatelů potom obdrží jako cenu koš na tříděný odpad, takový speciální, designový,” doplnil novojičínský místostarosta. Soutěž o nápad na zlepšení a zvýšení separace potrvá do 31. března. Vyhlášení vítězů proběhne symbolicky jako součást oslav Dne Země.

Zdroj: Polar.cz


  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist