ekokom elektrowin asekol

Odměna za třídění pro město Krnov


Tím, že v loňském roce občané Krnova odevzdali přes tisíc tun tříděných odpadů, získali pro město více než dva miliony korun. Tyto prostředky poskytla společnost Eko­kom jako odměnu za zajištění míst zpětného odběru, jejich obsluhu dotřídění na třídicí lince.

"Odměna se vypočítavá na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství a druzích vytříděných odpadů. Výše takové odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů a účinnosti třídění. Takže čím více občané odpadů vytřídí, tím více peněz město získá, což mu umožňuje snížit náklady na systém tříděného sběru," uvedl vedoucí krnovského odboru životního prostředí Petr Suchý s tím, že zajišťovat tříděný sběr je pro obce ze zákona povinné. Díky systému tříděného sběru a recyklaci využitelných složek komunálních odpadů město Krnov získalo nejen odměnu, ale hlavně přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy neboli emisí CO2. Konkrétní hodnoty byly vypočteny na základě studie Posouzení sběru z recyklace obalových odpadů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Výsledky studie, kterou vyhotovila nezávislá konzultační firma MT Konzult, prokázaly přínos recyklace odpadů v mnoha aspektech, jako jsou úspora energie a snížení produkce plynů, které mají vliv na globální oteplování.

Zdroj: Krnovské noviny

 


  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist