ekokom elektrowin asekol

Zrealizovali jsme úspěšný seminář k odpadovému hospodářství !


 

Dne 19. května úspěšně proběhl seminář věnovaný odpadovému hospodářství, který pořádala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Daniela Havlíka ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s.

Semináře se zúčastnilo na 100 zástupců samospráv měst a obcí MSK a byl zaměřen na aktuální informace z oblasti odpadového hospodářství, včetně aktuálních právních norem v oblasti OH, byl představen Plán odpadového hospodářství MSK pro období 2016-2026 a prezentována praktická řešení hospodaření s odpady ve městech a obcích a systém EKO-KOM.


  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist