ekokom elektrowin asekol

4. 3. 2015 Nový projekt naučil Budišovany lépe třídit odpad


Dva roky má Budišov nad Budišovkou specifický systém třídění odpadů. Profituje na něm město, životní prostředí i samotní občané Budišov nad Budišovkou – Plasty do žlutého pytle, papír do modrého. Tento zvyk je v Budišově nad Budišovkou nyní více zažitý. Už dva roky zde platí nový systém třídění odpadu. Díky němu místní obyvatelé vytřídili o téměř sto tun odpadu více než před čtyřmi lety. Jejich snaha nevyjde naprázdno – za každý pytel separovaného odpadu mají slevu na poplatku za svoz, který normálně činí šest set korun.
Nyní město sumarizuje, k jakému posunu došlo od roku 2010. "Od roku 2010 do 2014 navýšilo město Budišov nad Budišovkou množství celkového vyseparovaného odpadu o 130%," uvedl místostarosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm. Jen pro představu – průměrná výtěžnost separovaného odpadu v Moravskoslezském kraji podle
EKO – KOMU činí 37, 8 kilogramů za osobu na rok. V Budišově to je za loňský rok 42, 12 kilogramů za osobu na rok. Není divu. Zatím co v roce 2010 bylo celkem vyseparováno 37, 510 tun odpadu, v roce 2014 to bylo 135,360 tun.
Jak bylo již zmíněno, profituje na tom město, životní prostředí i občané. Zatímco město soukromým firmám v roce 2012 prodalo vyseparovaný odpad v hodnotě 27 902 korun, v roce 2014 už to bylo 76 558 korun. I odměny EKO – KOMU se zvýšily na částku 389 732 korun za rok, což je o 205 244 korun více než v roce 2010.
Mnout ruce si může celkem 48občanů Budišova,kteří jsou od šestisetkorunového ročního poplatku osvobozeni úplně. Do projektu se jich zapojilo celkem 618, ale ti co nedosáhli na úplné osvobození, mají za poctivé třídění výrazné slevy.
"Systém se doposud osvědčil. Samozřejmě nic není dokonalé, stále vychytáváme mouchy. Čísla jasně ukazují, že množství separovanéhoodpadu každoročně stoupá. Samozřejmě nás těší, že se do systému zapojilo mnoho domácností. Svoz bioodpadu také funguje. Naším cílem nyní bude snížit množství směsného komunálního odpadu a s tím spojené náklady," uzavírá Patrik Schramm.

 

Jak systém čárových kódů funguje?

  • Občan, který se rozhodne třídit, se zaeviduje na Městském úřadě, kde jsou mu vydány nalepovací čárové kódy na plasty a papír, k tomu obdrží žluté a modré pytle.
  • Za každý odevzdaný pytel plastu je občanovi odečteno 10 Kč a za každé kilo papíru 2 Kč z poplatku za provoz systému sběru a třídění KO.
  • Celkem se v roce 2013 odevzdalo 7 545 pytlů plastu (= 15,16 tun) a 2 326 pytlů s papírem (= 22,61 tun)
Zdroj: Opavský a Hlučínský deník

 


  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist