ekokom elektrowin asekol

Prijďte na Den Země do Krnova


Krnovské náměstí se v sobotu 23. dubna zahalí do barev. Atraktivní show Barevný den s nafukovacími kontejnery bude součástí tradičního jarmarku, který se ke Dni Země v Krnově uskuteční už posedmnácté. Jednou z atrakcí bude tematický rodeo trenažér, který přiveze společnost EKO-KOM.

Více...


Přijďte 8. května s vysloužilým elektrospotřebičem do ostravské ZOO !


Přijďte v neděli 8. května s vysloužilým elektrospotřebičem na Den Země do ZOO v Ostravě, odevzdejte ho do přistaveného kontejneru a získejte zdarma dětskou vstupenku. Můžete zde odevzdat například rychlovarnou konvici, toustovač, žehličku či fén. Ostravská ZOO tuto akci připravila ke Dni matek ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN, který se zabývá sběrem a recyklací elektroodpadu. Děti i dospělí budou mít možnost se u stánku ELEKTROWINu dozvědět, jak správně zacházet s vysloužilým elektrozařízením, aby neohrožovalo životní prostředí.

Více...


Jaké nejčastější chyby děláme při třídění odpadů?


Polovina Čechů zkouší třídit veškerý svůj odpad a 8 % domácností naopak hází vše do popelnice. Češi, co odpad třídí, se snaží vyhazovat zvlášť plast (95 %), papír (88 %), sklo (87 %) a elektroodpad (65 %).

Více...


Zrealizovali jsme úspěšný seminář k odpadovému hospodářství !


 

Dne 19. května úspěšně proběhl seminář věnovaný odpadovému hospodářství, který pořádala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Daniela Havlíka ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s.

Více...


Ukliďme svět, ukliďme Česko!


Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Velký úklid proběhne již tuto sobotu 16.4.2016. Počet přihlášených akcí přesáhl 1 600, úklidů se tak v jarním termínu odehraje přinejmenším o polovinu více než loni.

Více...


NEJLEPŠÍ TŘÍDIČI KRAJE OBSADILI VÍTKOVICKÝ ROTHSCHILDŮV ZÁMEČEK


Vítězem letošního ročníku soutěže „O keramickou popelnici“ v třídění papíru, plastu, skla a nápojového kartónu v Moravskoslezském kraji je Třinec, druhý je Bohumín a třetí Český Těšín.  Jde o zástupce měst v kategorii nad 15 tisíc obyvatel. Mezi menšími obcemi do 2,5 tisíc obyvatel uspěly obce Nová Pláň, Karlova Studánka a Nové Heřminovy. Vítězem třetí kategorie, obce od 2,5 do 15 tisíc obyvatel je Vrbno pod Pradědem, na druhém místě se umístily Kozlovice a třetí je Suchdol nad Odrou. Skokanem roku v množství vytříděného odpadu je město Nový Jičín, které zaznamenalo největší zlepšení oproti předešlému ročníku soutěže.

Více...


Ocenění za projekt zaměřený na komunální odpady putuje do Bílovce


BÍLOVEC (Moravskoslezský kraj) Dlouhodobě se snažíme mít co nejekologičtější a zároveň ekonomicky příznivé odpadové hospodářství. Postupně se nám daří zavádět systém třídění zahrnující všechny kategorie komunálního odpadu, a to i nad rámec stanovený zákonem. Mimo základních surovin, jako jsou plast, papír a sklo, se v Bílovci třídí a sbírají do speciálních kontejnerů také odpady tuků a olejů, textilu, nápojových kartónů a biologicky rozložitelného odpadu. Velkoobjemový odpad a nebezpečné látky se svážejí do sběrného dvora, který je provozován pro občany města zdarma.

Za rok 2014 bylo v Bílovci vytříděno 378 tun odpadu, který byl následně odkoupen společností EKO-KOM. Tím byly sníženy náklady na likvidaci komunálního odpadu v hodnotě 1,065 milionu korun. O tom, že naše město věnuje odpadovému hospodářství skutečnou pozornost, svědčí také Ocenění za vítězství v kategorii komunální odpad, které jsem ve čtvrtek 12. listopadu převzal v budově Senátu Parlamentu České republiky v Praze. Do soutěže Komunální politik roku 2015 jsem se přihlásil právě se studií odpadového hospodářství v Bílovci. Město Bílovec se již několik let umisťuje také na předních místech v soutěži společnosti EKO-KOM a.s., ve které jsme v roce 2014 obsadili stejně jako v roce 2013 páté místo v kategorii měst Moravskoslezského kraje nad 5 000 obyvatel.

Jsem pyšný na naše občany, kteří aktivně přistupují k třídění odpadů z domácností a nejsou lhostejní k životnímu prostředí. Občany motivujeme i finančně. Každá domácnost, která se zapojí do sběru plastu, dostává za kilogram vytříděného plastu finanční bonus, o který je jí posléze snížena základní platba za komunální odpad pro příští rok. Přesto bez dlouhodobé práce pracovníků úřadu, zejména odboru životního prostředí a dobré komunikaci s vedením městských služeb – SLUMBI by naše snažení nebylo tak úspěšné. Systém nakládání s bioodpady je v našem městě postaven na principu komunitního kompostování - rostlinné odpady ze zahrad našich občanů patří mimo systém svozu tříděného komunálního odpadu a bez nutnosti odvést tento odpad do sběrného dvora.

Zdroj:lidovky.cz - názory

 

Více...


Den OZO: třídit, třídit a třídit


Žlutá, modrá, zelená. Nepřeberné množství popelnic těchto barev "zdobí zastřešené náměstí" v Trojhalí u obchodního centra Nová Karoliny, kde OZO pořádá Popelářský den.

Překvapuje mě, kolik lidí se na akci vypravilo. "Hledali jsme nějaký rodinný program a všimla jsem si tohoto netradiční dne. Myslím, že je správné vést děti k ekologickému myšlení, a třídění odpadu je základ," uznale říká matka dvou dětí Petra Lokvencová z Mariánských Hor. Pozoruji její malou dceru, která zatím bryskně umísťuje namalované odpadky do "správných" kontejnerů na jednom ze zábavných stanovišť. O kus dál se střílí z luku na terč. "Zkusím se trefit do plastů," slyším malého kluka s napjatým lukem v rukou. Posléze si všímám, že žlutá popelnice ve středu terče přináší padesát bodů, zelená dvacet a modrá jen deset. Mezitím jsou na plátno nad pódiem, na kterém má večer zazpívat i ostravská skupina Buty, promítány krátké filmy. Všechny v nadsázce popisují situace, kdy se maskoti "oživlých" odpadků chtějí správně roztřídit. Tyto maskoty pak potkávám i u jednotlivých stanovišť.

Největší zájem je ale jednoznačně o prohlídky svozové techniky. Popelářská auta jsou zaparkována jak na zastřešeném náměstí, tak i před Trojhalím a kolem nich roje návštěvníků. Z vozů se automaticky stávají "prolézačky", a to nejen pro děti. "Já jsem vždycky chtěl být popelářem. Jako kluk jsem o tom snil, takže mě tahle prohlídka zajímá možná víc než mého syna," směje se dvaačtyřicetiletý Jakub Přidal z Moravské Ostravy, zatímco jeho žena ho právě fotí na zadní plošině popelářského vozu. Vozidlo s rotačním stlačováním ke svozu komunálního i separovaného odpadu, jednostranný sklápěč s nakládacím jeřábem nebo stroj určený k čištění ploch. I takové popisky čtu u jednotlivých vozidel a zjišťuji, že ve "světě odpadu" vládne přesný systém. "Všichni jsme přijeli se ,svými´ vozy, s nimiž jezdíme během směny. Každý obsluhujeme jiný stroj. Já mám na starosti vůz pro svoz zeleně. Z celé Ostravy ji během dne sesbírám a zavezu na kompost do Hrušova," popisuje třicetiletý Aleš Frank se zeleným nápisem OZO na tričku, který za volant svozového auta usedá už šest let. "Neměnil bych, už jsem si na tuto práci zvykl. Aže je netradiční a zajímavá, svědčí i zájem dnešních návštěvníků," uzavírá Aleš Frank.

Zdroj: Moravskoslezský deník

Více...


Žárovky patří do elektroodpadu aneb Nejčastější omyly při třídění


To, že Čechům záleží na životním prostředí, vykazují jak průzkumy, tak i neustále se zvyšující počet třídičů odpadu. I když dvě třetiny obyvatel třídí, ať už v domácnosti, nebo v práci, často se dopouštějí zažitých chyb, kterými znehodnocují své úsilí. O jaké přešlapy se nejčastěji jedná?

Třídění odpadu se považuje za společenskou odpovědnost a zároveň je nejčastějším projevem šetrného chování k životnímu prostředí. Má však také praktické výhody. Menší objem směsného odpadu snižuje náklady obce, která hradí jeho uskladnění. Přesto se mezi lidmi stále objevuje k tématu třídění odpadu řada nesmyslných informací.

1. omyl: Televize patří do červeného kontejneru

Počet červených kontejnerů na drobná elektrozařízení je v ČR stále poměrně nízký. Často se tak v recyklaci elektroodpadu hřeší. Do tohoto kontejneru nepatří počítačové monitory ani televizory, úsporné žárovky nebo velké domácí spotřebiče jako ledničky a pračky. Všechna tato elektrozařízení můžete bezplatně odevzdat na městském sběrném dvoře. Výkupem elektroodpadu a jeho následnou likvidací se zabývají také specializované firmy, případně je od vás převezmou prodejci, u nichž si zakoupíte nový spotřebič.

Tip: Do červeného kontejneru vyhazujte baterie, kalkulačky, drobné počítačové vybavení, telefony, fény, kulmy, holicí strojky, elektronické hračky.

2. omyl: My doma nic nebezpečného nemáme

Pokud je na nějakém výrobku symbol přeškrtnuté popelnice, obal nepatří do žádného kontejneru, ani do toho na směsný odpad. Jedná se totiž o nebezpečný odpad, jehož konkrétní nebezpečné vlastnosti popisují další grafické symboly v oranžovém poli, například lebka nebo symbol ohně. "K nebezpečným odpadům patří třeba elektroodpad nebo prošlé léky všeho druhu. Pokud skončí v koši nebo záchodové míse, mohou kontaminovat vodu či půdu," varuje Vladimír Vácha, tiskový mluvčí společnosti E.ON.

Tip: Léky a někdy též použitý zdravotnický materiál je nejsnazší odnést zpátky do lékárny. Alternativou jsou sběrné dvory.

3. omyl: Všechno se musí dokonale vyčistit

Nemusí. Drobné znečištění plastových obalů je povolené. To platí jak u potravin, tak u kosmetických přípravků. "Není třeba se obávat vyhazování prázdných obalů od drogistického zboží, nejedná se totiž o nebezpečné látky. Stačí, když se zbytky kosmetických přípravků, jako jsou sprchové gely, šampony nebo krémy, zcela spotřebují," radí Vladimír Vácha. Problém představuje pouze mastnota. Pokud ale nechcete lahev od rostlinného oleje vymývat, vhoďte ji do směsného odpadu. Pozor na vylévání jejího obsahu do kanalizace - rostlinný olej tuhne v potrubí, a nejenže tak může dojít k ucpání přípojky, ale potíže působí olej též čističkám odpadních vod.

Tip: Kelímek od jogurtu stačí vyškrábat lžičkou!

4. omyl: Polystyren se do plastů nedává

A víte, že tam skutečně patří? Do plastů přijde i spotřební elektronika nebo výplně krabic. V případě, že byl polystyren použit jako stavební izolace a je na něm omítka, vyhazuje se do stavebního odpadu. Česká republika patří v rámci recyklace plastových odpadů k jednoznačně nejšetrnějším státům Evropy. Z poslední evropské statistiky Eurostat vyplývá, že je český systém sběru obalových odpadů vysoce efektivní, a ČR se i proto dlouhodobě řadí v recyklaci plastů mezi první tři země Evropské unie.

Tip: Krabičky, tedy termoobaly, do nichž vám v restauraci zabalí jídlo s sebou, patří rovněž do plastů.

5. omyl: Zrcadlo a keramika jsou sklo

Sklo se dává buď do zeleného kontejneru, nebo do bílého, který je určen na čiré sklo. Je nutné to rozlišovat, protože se recyklují zvlášť. Do těchto kontejnerů však nepatří keramika nebo porcelán, autosklo, zlacená a pokovená skla ani zrcadla. "Tavení skla je výhodné, protože se dá roztavovat opakovaně. Problémem je ale pokovení. Rozbitou keramickou vázu či nepotřebný porcelán vyhazujte do směsného odpadu, sklárny si s ním totiž neporadí," vysvětluje Vladimír Vácha.

Tip: Do zeleného kontejneru patří také bezbarvé dveřní tabulové sklo.

6. omyl: Plato od vajec patří do papíru

Kartony od vajec se často vhazují do kontejneru na papír. Je to chyba, protože tyto obaly už se znovu recyklovat nedají. Současné technologie umožňují papír recyklovat jenom sedmkrát a v případě plata od vajec nebo roličky toaletního papíru jde vždy již o poslední uplatnění této hmoty. Vhazujte je proto do směsného odpadu. Mohou však přijít také na kompost.

Tip: Něco pro šikovné ručičky! Z obalů od vajíček a ruliček od toaletního papíru si můžete vyrobit například provizorní květináč.

7. omyl: Použité papírové kapesníky patří do papíru

Použité papírové kapesníčky do kontejneru na papír z hygienických důvodů nepatří. Ze stejných důvodů sem není možné vhazovat ani papírové pleny, které navíc obsahují plast. "I když je drobné znečistění u plastů do jisté míry v pořádku, neplatí to při recyklaci papíru. Do modrého kontejneru by se proto neměly vhazovat mastné či zašpiněné papírové obaly," objasňuje Vácha.

Tip: Do papíru neházejte ani laminovaný nebo voskovaný papír.

Zdroj: Tyden.cz

Více...


V Moravskoslezském kraji letos přibylo 528 nových barevných kontejnerů


Celkem 528 kontejnerů na plasty, papír, sklo a nápojové kartony bylo do regionu umístěno díky společnému projektu Moravskoslezského kraje a Autorizované obalové společnosti EKO­KOM, a. s.

Ostrava – Nových barevných nádob na třídění odpadů se v letošním roce dočkali obyvatelé 37 měst a obcí Moravskoslezského kraje. Například v Karviné. Tam se lidé dočkali 40 nových nádob na plasty, 30 na papír a 25 na sklo. Vedoucí odboru majetkového Helena Bogoczová z karvinského magistrátu k tomu dodává: "Nové nádoby na tříděný odpad postupně umísťujeme do všech městských částí, aby pokrytí těchto nádob bylo optimální. Například jsme je umístili na místa, kde se stávající kontejnery přeplňovaly nebo kde úplně chyběly. Zároveň jsme také barevné kontejnery rozmístili podle podnětů některých občanů. Věříme, že více barevných nádob se projeví na zlepšení třídění odpadů. Současně jsme rádi, že nám EKO­KOM díky svému projektu poskytl nádoby zdarma, a můžeme tak vycházet vstříc občanům."

Vzdálenost ke kontejnerům

Průzkumy mezi veřejností ukazují, že pro lidi je při motivaci k třídění odpadů nejdůležitější blízká vzdálenost ke kontejnerům na papír, sklo, nápojové kartony a plasty. Podle aktuálních dat každý obyvatel Moravskoslezského kraje v loňském roce vhodil do barevných kontejnerů rovných 41 kilogramů plastů, papíru, skla a nápojových kartonů. Za pozitivními výsledky stojí kromě propagačních a vzdělávacích aktivit právě stále se zlepšující dostupnost kontejnerů na třídění. Součástí spolupráce společnosti EKO­KOM, a. s., a kraje je totiž pravidelné zahušťování sítě barevných kontejnerů na tříděný odpad. Tím se stává třídění občanů pohodlnější. Tato skutečnost totiž významně napomáhá nejen růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů. Díky třídění odpadů se v ČR ročně ušetří dva miliony stromů.

Motivace

Ke třídění odpadu se snaží lidi motivovat společně s městy a obcemi také Autorizovaná obalová společnost EKO­ KOM. Ta každoročně uskutečňuje celou řadu podpůrných aktivit. Šárka Nováková, mluvčí společnosti EKOKOM, a. s., k tomu dodává: "Naše aktivity, jako například distribuce nových kontejnerů na třídění nebo speciálních barevných sad tašek do domácností, mají rozhodně smysl. Díky tomu se nám daří každoročně zvyšovat množství vytříděných odpadů z domácností. Vytříděné plasty, papír, sklo nebo nápojové kartony se pak recyklují a takto získané materiály se používají na nové výrobky. To je dobré především pro životní prostředí, protože se šetří primární suroviny a místo na skládkách, které se tak nemusí zbytečně rozšiřovat." Více informací o třídění odpadů mohou lidé najít na internetových stránkách www.jaktridit.cz nebo www.tridime.info.

---

Jak správně třídit odpady v našem kraji? Žluté kontejnery: PET láhve a plastové nádoby, sáčky ,tašky, fólie, plastové kelímky a krabičky od potravin, výrobky z plastů. Modré kontejnery: papírové obaly a krabice, kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, letáky. Zelené a bílé kontejnery: barevné a čiré sklenice, skleněné nádoby, láhve od nápojů, tabulové sklo. Kontejnery s oranžovou samolepkou: nápojové kartony od mléka a nápojů.

Zdroj: Moravskoslezský deník

 

Více...


<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
TOPlist