ekokom elektrowin asekol

OBCE ZÍSKALY OCENĚNÍ ZA TŘÍDĚNÍ ODPADU


Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně prestižní ocenění „O keramickou popelnici“. Za třídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak udělovány ceny „O keramické sluchátko“ a „Elektrooskar“. Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích České republiky.

Ocenění obcím předali 30. května 2019 na ceremoniálu v Novém Jičíně zástupci Moravskoslezského kraje a společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.

„Lidé v našem kraji nakládají s odpadky rok od roku lépe. V roce 2004 vytřídil každý občan ze směsného komunálního odpadu 19,2 kg využitelných složek. V roce 2018 to bylo již 49 kg. Všem, kteří aktivně přistupují k ochraně životního prostředí i touto formou, patří velké poděkování,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

 

O KERAMICKOU POPELNICI

„Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo za rok 2018 přesně 21,9 kg vytříděného papíru, 14,5 kg plastů, téměř 12,4 kg skla, zhruba čtvrt kilogramu nápojových kartonů a 19,8 kg kovů. V součtu je to tedy 49 kilogramů vytříděného odpadu na občana kraje. Ocenění má zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ řekla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a dodala, že spolu s věcnou cenou získali ti nejlepší i finanční odměnu z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V rámci dlouhodobé spolupráce s Moravskoslezským krajem podporuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM rozvoj třídění odpadu v regionu. A to díky projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky. „V letošním roce bylo v rámci tohoto projektu zdarma poskytnuto městům a obcím Moravskoslezského kraje zatím 137 nových barevných kontejnerů na tříděný odpad. Aktuálně mají občané kraje k dispozici více než 30 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na třídění odpadu,“ sdělila ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM Martina Filipová.

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici:

Obce do 2 500 obyvatel Obce od 2 500 do 15 000 obyvatel Obce nad 15 000 obyvatel
1. Obec Morávka 1. Obec Trojanovice 1. Město Bohumín
2. Obec Hukvaldy 2. Město Jablunkov 2. Statutární město Třinec
3. Obec Milíkov 3. Obec Kozlovice 3. Statutární město Opava
4. Obec Metylovice 4. Obec Baška 4. Město Krnov
5. Obec Raškovice 5. Obec Těrlicko 5. Statutární město Ostrava

 

O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO

Vítězství v soutěži v třídění elektroodpadu „O keramické sluchátko“, v kategorii do 2 tisíc obyvatel, obhájila obec Tvrdkov. V kategorii nad 2 tisíce obyvatel dominovala mezi nejlepšími obec Těrlicko a občané Frýdlantu nad Ostravicí obhájili své vítězství již popáté, v kategorii obcí s rozšířenou působností.

Soutěž pořádá nezisková společnost ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. „Lidé v našem kraji věnují třídění nepotřebného elektra stále větší pozornost, což se odráží také na celkových výsledcích - vždyť za rok 2018 se vytřídilo v Moravskoslezském kraji více než 1 900 tun. Moravskoslezský kraj se tak řadí na úžasné 4. místo v mezikrajském srovnání ASEKOLu“, uvedl regionální manažer ASEKOLu Zdeněk Kovařík.

Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2018 (drobné elektrospotřebiče, pc a tv):

Kategorie Obec/Město Vytříděné elektrospotřebiče
Obce do 2 000 obyvatel
Tvrdkov 8,6 kg/ 1 obyv.
Obce nad 2 000 obyvatel Těrlicko 8,55 kg / 1 obyv.
Obce s rozšířenou působností
Frýdlant nad Ostravicí
3,2 kg / 1 obyv.

 

ELEKTROOSKAR

V soutěži o sošku „Elektrooskara“ se hodnotí sběr domácích objemných elektrospotřebičů (lednice, pračky, sporáky), včetně drobných domácích přístrojů a nástrojů. Kolektivní systém ELEKTROWIN, který soutěž vyhlašuje, v roce 2018 vysbíral v Moravskoslezském kraji 3 804 tun elektra na 1 279 sběrných místech, se kterými v kraji spolupracuje.

V rámci obcí do 5 tisíc obyvatel zvítězila obec Stará Ves nad Ondřejnicí s celkovým sběrem 20,3 tuny elektrozařízení, do 20 tisíc obyvatel zvítězilo město Frýdlant nad Ostravicí a nad 20 tisíc obyvatel cenu získalo město Nový Jičín, které vytřídilo 4,9 kg elektra na jednoho obyvatele. Všichni byli odměněni šekem na 20 tisíc korun.

Vítězové soutěže ELEKTROOSKAR 2018 (objemné elektrospotřebiče, elektrické nástroje):

Kategorie Obec/město
Obce do 5 000 obyvatel Stará Ves nad Ondřejnicí
Města do 20 000 obyvatel Frýdlant nad Ostravicí
Města nad 20 000 obyvatel Nový Jičín

 

„Množství separovaného elektroodpadu každoročně stoupá, přesto stále končí nezanedbatelná část tam, kde by neměla. Dlouhodobě se proto snažíme informovat obyvatele kraje o tom, kam se starým elektrem, aby nekončilo bez užitku ve směsném komunálním odpadu. Je důležité připomenout, že všechny sebrané spotřebiče jsou recyklovány, takže každý, kdo se připojí, přispívá k ochraně životního prostředí“, uzavřela náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová.

 

Více...


NEJLEPŠÍ OBCE KRAJE PŘEVZALY OCENĚNÍ ZA TŘÍDĚNÍ ODPADU


Obce, jejichž občané nejlépe třídí odpad, získávají každoročně prestižní ocenění „O keramickou popelnici“. Za třídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak udělovány ceny „O keramické sluchátko“ a „Elektrooskar“. Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích.

Ocenění obcím předali 31. května 2018 na ceremoniálu v Hradci nad Moravicí zástupci Moravskoslezského kraje a společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.

„Všem občanům kraje, kterým není lhostejná ochrana životního prostředí, patří velké díky,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová. Moravskoslezský kraj kromě každoroční osvětové činnosti související s nakládání s odpady také financuje nové kontejnery a třídící sady do domácností kraje.

 

O KERAMICKOU POPELNICI

První místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel obsadil Třinec, následovaný Bohumínem a Českým Těšínem. V kategorii obcí od 2 500 do 15 000 obyvatel patří první příčka obci Trojanovice, druhé místo obsadilo město Hradec nad Moravicí a třetí skončil Jablunkov. Nejlepší mezi malými obcemi do 2 500 obyvatel jsou obce Nová Pláň, druhý skončil Býkov-Láryšov, třetí obec Karlova Studánka. Vyhlášena byla také kategorie Skokan roku, tedy ocenění pro obec, které se díky intenzivní práci na odpadovém systému podařilo dosáhnout největšího zlepšení – to patří v letošním roce obci Kunín.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě.

„Těší mě, že si kraj celkově udržel 7. místo v pomyslném srovnání všech krajů. Opět jsme překročili republikový průměr v množství vytříděného odpadu na obyvatele za rok. Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo za rok 2017 přesně 21,1 kg vytříděného papíru, téměř 14 kg plastů, skoro 12 kg skla a čtvrt kilogramu nápojových kartonů. V součtu je to tedy 47,3 kilogramu vytříděného odpadu na občana kraje. Ocenění má zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ řekla Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí a dodala, že spolu s věcnou cenou získali ti nejlepší i finanční odměnu.

V rámci dlouhodobé spolupráce s Moravskoslezským krajem podporuje společnost EKO-KOM rozvoj třídění odpadu v regionu. A to díky projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky. „V letošním roce bylo v rámci tohoto projektu zdarma poskytnuto městům a obcím Moravskoslezského kraje 350 nových barevných kontejnerů na tříděný odpad. Aktuálně mají občané kraje k dispozici více než 26 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na třídění odpadu,“ sdělila ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM, a.s. Martina Filipová.

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici:


Obce do 2 500 obyvatel Obce od 2 500 do 15 000 obyvatel Obce nad 15 000 obyvatel
1. Obec Nová Pláň 1. Obec Trojanovice 1. Město Třinec
2. Obec Býkov-Láryšov 2. Město Hradec nad Moravicí 2. Město Bohumín
3. Obec Karlova Studánka 3. Město Jablunkov 3. Město Český Těšín
4. Obec Krásná 4. Obec Kozlovice 4. Statutární město Opava
5. Obec Třanovice 5. Obec Těrlicko 5. Město Krnov

 

O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO
Vítězství v soutěži v třídění elektroodpadu „O keramické sluchátko“, v kategorii do 1500 obyvatel, obhájila obec Tvrdkov. V kategorii nad 1 500, dominovala mezi nejlepšími obec Těrlicko a občané Frýdlantu nad Ostravicí, v kategorii obcí s rozšířenou působností, obhájili své vítězství již popáté. Skokanem roku 2017 se stala obec Kunčice pod Ondřejníkem s nárůstem sběru mezi lety 2016 a 2017 o 3,4 kg na obyvatele.

Soutěž pořádá nezisková společnost ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. „Lidé v našem kraji věnují třídění nepotřebného elektra stále větší pozornost, což se odráží také na celkových výsledcích - vždyť za rok 2017 se vytřídilo v Moravskoslezském kraji bezmála 2 000 tun. Moravskoslezský kraj se tak řadí na úžasné 4. místo v mezikrajském srovnání ASEKOLu“, uvedl Zdeněk Kovařík, regionální manažer ASEKOLu pro Moravskoslezský kraj.

Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2017 (drobné elektrospotřebiče, pc a tv):

Kategorie Obec/Město Vytříděné elektrospotřebiče
Obce do 1 500 obyvatel
Tvrdkov 10,3 kg/ 1 obyv.
Obce nad1 500 obyvatel Těrlicko 7,6 kg / 1 obyv.
Obce s rozšířenou působností
Frýdlant nad Ostravicí
3,8 kg / 1 obyv.

 

ELEKTROOSKAR

V soutěži o sošku „Elektrooskara“ se hodnotí sběr domácích objemných elektrospotřebičů (lednice, pračky, sporáky), včetně drobných domácích přístrojů a nástrojů. Kolektivní systém ELEKTROWIN v roce 2017 vysbíral v Moravskoslezském kraji 3618 tun na 1279 sběrných místech, se kterými v kraji spolupracuje.

V rámci obcí do 5 tisíc obyvatel zvítězila obec Těrlicko a do 20 tisíc obyvatel město Příbor. Zvláštní cenu získalo město Nový Jičín, které vytřídilo krásných 4,5 kg na jednoho obyvatele.

Vítězové soutěže ELEKTROOSKAR 2017 (objemné elektrospotřebiče, elektrické nástroje):

Kategorie Obec/město
Obce do 5 000 obyvatel Těrlicko
Obce od 5 000 do 20 000 obyvatel Příbor
Města nad 20 000 obyvatel Nový Jičín

 

„Moravskoslezský kraj každoročně podporuje třídění elektra částkou 300 tisíc korun. Letos přispějeme na podporu třídění během hudebního Festivalu v ulicích, který se 29. až 30. června uskuteční v Ostravě. I když množství separovaného elektroodpadu každoročně stoupá, stále končí nezanedbatelná část tam, kde by neměla. Dlouhodobě se proto snažíme informovat obyvatele kraje o tom, kam se starým drobným elektrem, aby nekončilo bez užitku ve směsném komunálním odpadu. Je důležité připomenout, že všechny sebrané spotřebiče jsou recyklovány, takže každý, kdo se připojí, přispívá k ochraně životního prostředí“, uzavřela náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová.

 

Více...


Elektrooskara získalo město i díky školákům


Město Nový Jičínzískalo v rámci Moravskoslezského kraje Eketrooskara za sběr a tříděníeketrospotřebičů. Velkou měrou k tomu přispěly i děti místních základních škol.Ty už několik let sbírají domácí elektrozařízení v rámci své vlastní soutěže.Její slavnostní vyhodnocení se teď konalo v kině Květen.

Více...


Odpadová firma nabízí lidem statisíce


Odpadová společnost OZO Ostrava se rozhodla, že bude ještě více aktivní a nabídne obyvatelům krajského městapomocnou ruku při zlepšování životního prostředí v jejich okolí.
"Rozhodli jsme se v letošním roce přejít ještě k aktivnějšímu způsobu, jakzlepšit v Ostravě třídění odpadů,nakládání s nimi, ale i jak zlepšit ve městě životní prostředí. Nabízíme lidem ve dvou programech finanční prostředky na jejich zajímavé projekty, které nám zašlou," informoval ředitel OZO Ostrava Karel Belda.

Více...


Nejlepší obce kraje převzaly ocenění za třídění odpadu


Dne 25.5.2017 byli v Červeném zámku v Hradci nad Moravicí oceněni zástupci nejlepších měst a obcí Moravskoslezského kraje v třídění odpadů za rok 2016.
Ve 13. ročníku tradiční soutěže s názvem O KERAMICKOU POPELNICI byly vyhodnoceny celkem tři kategorie podle velikosti obcí a měst.

Více...


Množství vytříděných odpadů v naší zemi loni dál vzrostlo. Co Čech, to bezmála 45 kg vytříděného odpadu!


Třídit odpad je pro Čechy stálepřirozenější. Chtějí třídit víc a všude. To se promítá i na výslednýchstatistikách. V loňském roce vytřídil každý z nás v průměru 44,8 kilogramupapíru, skla, plastů a nápojových kartonů, což je o 2,5 kilogramu více než vroce 2015.

Více...


V ulicích Nového Jičína přibyly nádoby na kovy


V ulicích Nového Jičína přibyly nové kontejnery, a to na kovy. Radnice takvyhověla požadavku, který občané nejčastěji zmiňovali v rámci soutěže ooriginální nápad na zlepšení třídění odpadů.

Více...


V Karviné ročně vytřídí až tři tuny kovových obalů


V Karviné mohou lidé už dva roky třídit kromě plastů, skla a papíru i kovové obaly. K tomu jim slouží šedénádoby umístěné po celém městě. Ne vždy v nich ale končí pouze tyto komodity,pracovníci technických služeb pak provádí ruční dotříďování. Za rok se vKarviné podaří vyseparovat až tři tuny kovů.

Více...


U každého domu na Opavsku by mohly být čtyři druhy kontejnerů. Účel? Snížení objemu směsného komunálního odpadu.


Opavsko – Ačkoli novela, která zakazuje skládkování směsného komunálního odpadu, začne platit až za sedm let, už nynívyvstávají otázky, jak se s ní obce a města vypořádají. Na první pohled se můžezdát, že novela přinese úplný zánik skládek.

Více...


Odpad by se měl spalovat v kotlech teplárny a elektrárny


Karvinsko– Po krachu projektu na stavbu velké spalovny v lokalitě bývalé šachty Barbora v Karviné Dolech připravují radnice měst a obcí spalování odpadu ve stávajících provozech karvinské teplárny a dětmarovické elektrárny.

Více...


<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
TOPlist