ekokom elektrowin asekol

PRAVIDLA HODNOCENÍ SOUTĚŽE "O KERAMICKOU POPELNICI" V ROCE 2021


Moravskoslezský kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. zveřejnili pravidla soutěže O keramickou popelnici, ve které obce a města Moravskoslezského kraje zapojené do systému EKO-KOM soutěží ve výtěžnosti tříděného odpadu.

VYHLAŠOVATEL: Moravskoslezský kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s..

ÚČAST: Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Moravskoslezském kraji.

Obec, jež se v dané kategorii umístila ve dvou letech, přecházejících hodnocenému období, na prvním místě, bude zařazena do "Síně vítězů" a obdrží čestný titul "Nejlépe třídící obec/město Moravskoslezského kraje". Tato obec nebude v následujících dvou letech zařazena do hodnocení soutěže.

OBDOBÍ: Hodnoceným obdobím je kalendářní rok 2020, tj. období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

KATEGORIE:

Obce a města do 800 obyvatel
Obce a města od 800 do 2.000 obyvatel
Obce a města od 2.000 obyvatel
Města ORP
Speciální kategorie: Skokan roku

ZPŮSOB HODNOCENÍ

• Pro hodnocení soutěže budou využívána data AOS EKO-KOM, poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.
• Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť.

PRINCIP HODNOCENÍ

Obce se hodnotí zvlášť v jednotlivých velikostních skupinách.

Hlavní hodnocení:

Hodnocení vychází z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit (papíru ve veřejné sběrné síti, sběrných dvorech a sběrných místech; plastů, skla celkem a kovů ve veřejné sběrné síti, sběrných dvorech a sběrných místech) dle výtěžnosti v kg na obyvatele a rok. Počet získaných bodů (1 bod) odpovídá pořadí obce s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, odpovídající počtu zúčastněných obcí v dané kategorii.

Doplňkové hodnocení

• Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, nápojový karton, sbírala kovy a papír ostatními způsoby sběru (tedy mimo veřejnou sběrnou síť, sběrné dvory a sběrná místa), vychází doplňkové hodnocení z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit dle výtěžnosti v kg na obyvatele a rok. Počet získaných bodů (min. 0,1bodů) odpovídá pořadí obce s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii.

• Dále získává v hodnoceném období bonus 1 bodu za „zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě“ dle hodnocení v systému EKO-KOM.

Zvláštní kategorií SKOKAN ROKU, je oceněna jedna obec nebo město, které v uplynulém roce velmi intenzivně pracovalo na svém odpadovém hospodářství a zasloužilo se tak o výrazné zlepšení. Oceněnou obec/město v kategorii SKOKAN ROKU vybírají společně zástupci krajského úřadu a regionální zástupci společnosti EKO-KOM, a.s.

Na základě celkových výsledků budou v jednotlivých kategoriích (skupinách) vyhlášena a odměněna první tři místa a Skokan roku.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu pravidel soutěže.


  ZPĚT NA HOME
TOPlist